เรื่องเศร้า

Lightning Front

3.9
0 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 6, 2021

Koushaku Reijou no Tashinami

4.5
54 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 14, 2020
53 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 14, 2020

Under The Water and Mutated Fish

5
5 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020
4 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020

Kishi-sama no Tsukaima

4.8
7 (ตอนจบ) ซีซั่น 1 กรกฎาคม 8, 2020
6 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 8, 2020

Tokidoki

4.7
Tokidoki 1 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 7, 2020